Medicins 8

Filli për të pastruar dhëmbët është një plotësues kuptimplotë për furcen e dhembeve.por jo i vetmi, dhe në rastet kur zbatimi është shumë i rëndë, ose shumë i vështirë, asistentët tonë tregojnë mënyra më efektive për ta perdorur ate.