Medicins 10

Tani ne kliniken tone janë krijuar standarde per nje profilaksi moderne të orientuar ne diagnostikimin e shpejtë të pacientëve me rrezik të lartë te kariesit.Te tjera mundesi jane:ADN/ARN si test i vecante ose parametrat e aktivitetit te enzimave tek semundjet e mishrave te dhembeve.