Medicins 2

Ne gjeneraten e fundit eshte bere i mundur planifikimi preciz i implantit,gjithashtu edhe menyra e teknikes se preparacionit,keshtu qe pacienti nuk do te kete dhimbje nga kjo nderhyrje .