Medicins 4

Përbëhet nga tre elemente : trupit implant ( duket si një vidë ), abatmeni ( ngjyrë ari ) dhe kurora e dhembit( e bardhë në imazhin e argjende )