Medicins 2

Mbarohen nga duart e teknikeve laborant dentar te specializuar në Gjermani qe ndodhen brenda kesaj klinike.Ketu behet i mundur rishikimi i analizes funksionale dhe aspekti bio-mekanik, duke realizuar keshtu cilesi dhe estetik te larte.Nepermjet kurseve dhe specializimeve te teknikave te reja bashkohore bejme te mundur kualifikimin e metejshem profesional te personelit; njekohesisht rrisim cilesin e punes.