Medicins 3

Janë në rajonin e prapme të dhembeve jane estetike,me qendrushme te larte dhe plotesisht funksionale.Nje zgjedhje perfekte per nje rezultat perfekt te dukshem.Per nga qendrueshmeria dhe estetika, ka marr nje perpjestim te lart ne dentistrine estetike ne te gjithe boten.Ne kliniken tone nepermjet kurseve permanente te te gjithe personelit ne universitet internacionale eshte bere e mundur aplikimi i tyre.