Medicins 1

Është një mase mbrojtse.Nepermjet nje kapseje te pershtatshme vendoset ne goje per te mos lejuar geltitjen e mbetjeve toksike (heqjet e mbushjeve te vjetra me amalgam) qe mund te demtojne pacientin.Nje rol te rendesishem luan edhe ne mbushjet estetike te dhemballeve perkundrejt lageshtires .