Medicins 6

Me ndihmen e materialeve te reja hidro-politermike. Kjo na lejon nje form ekzakte te dhembeve.