Medicins 4

Janë alternative me te thjeshta te teknikes se pastrimit me furce. Konsulentet tane te higjenes orale do te punojne per te percaktuar se cili sistem dhe model është me i mire dhe i pershtatshem për ta.